Ludwig & Van Dam franchise advocaten is een geheel in franchise- en andere samenwerkingsverbanden gespecialiseerd advocatenkantoor en marktleider sinds 1996 in zijn soort in Nederland. Het kantoor beschikt over een ruime kennis en ervaring en kenmerkt zich door een hoog denk- en werkniveau. Dat niveau uit zich onder meer in een consciëntieuze beroepsopvatting in combinatie met een cliëntgerichte benadering. Door het kantoor worden zowel franchisegevers als franchisenemers bijgestaan.

Franchisegevers worden duurzaam begeleid, onder andere bij het opstellen en het herzien van franchise-overeenkomsten en aanverwante contracten. Daarnaast is het kantoor actief bij reorganisaties van franchise-organisaties. Voorts worden franchisenemers begeleid, onder andere in de vorm van het duurzaam bijstaan van besturen van verenigingen van franchisenemers en het optreden ten bate van (groepen van) franchisenemers in conflictsituaties.

Naast een aanzienlijke adviespraktijk kent het kantoor een specifieke procespraktijk, variërend van bemiddeling (mediation) tot en met het voeren van procedures. Ook wordt opgetreden als arbiter. Door diverse kantoorgenoten wordt veelvuldig gepubliceerd en opgetreden bij seminars, workshops etcetera. Ludwig & Van Dam franchise advocaten is lid van de Nederlandse Franchise Vereniging.