Informatie

Tijdens Het Nationale Franchise Congres op 9 november a.s. wordt de 'Franchise Starter Award' weer uitgereikt!

De winnaar wordt bepaald door de vakjury en door de tijdens het congres aanwezige franchisegevers. De score van de jury en van de franchisegevers tellen even zwaar mee in de eindbeoordeling.

De Franchise Starter Award wordt ieder jaar uitgereikt aan de meest belovende startende franchiseformule. Iedere franchiseformule die aan de volgende voorwaarden voldoet kan zich nomineren:

- Er zijn minder dan 5 franchisenemers aangesloten; en/of

- De formule is na 1 januari 2020 begonnen met franchise.

Wat kunnen de formules winnen?

Naast de welbekende bokaal ontvangt de winnaar natuurlijk veel publiciteit en erkenning. Daarnaast ontvangt de winnaar een dienstenpakket ter waarde van €5.000 die o.a. bestaat uit juridische ondersteuning, een franchise recruitmentpakket en consultancy.