Informatie

Tijdens Het Nationale Franchise Congres op 4 oktober a.s. wordt er een gloednieuwe award uitgereikt: de Franchise Starter Award!

De meest veelbelovende franchiseformule van het jaar kan de Franchise Starter Award winnen. Een award die de meest belovende starter beloont voor een positieve impact en goed ondernemerschap.

Iedere franchiseformule die voldoet aan de volgende voorwaarden kan zich nomineren:

- Er zijn minder dan 5 franchisenemers aangesloten; en/of

- U bent na 1 januari 2016 begonnen met franchise.

Wat kunnen de formules winnen?

De winnaar verkrijgt een prijs ter waarde van € 10.000 bestaande uit onder andere juridische ondersteuning, een franchisee recruitmentpakket en consultancy. Daarnaast is de prijs omgeven door veel publiciteit.

Wat zijn de volgende stappen?

tot 3 juli a.s. Tot 3 juli a.s. kunt u zich nomineren via www.hetnationalefranchisecongres.nl/starteraward.
3 juli – 3 aug. a.s. Publieksronde – via de website kan iedereen stemmen. De top 3 gaat door naar de finale.
14 september a.s. Presentatie van de formule voor de jury. De presentatie duurt max. 20 minuten, aansluitend worden er vragen gesteld.
4 oktober a.s. 5 minuten presentatie op Het Nationale Franchise Congres. Zowel de stemmen van de deelnemers als van de jury wegen voor 50% mee in de einduitslag.